Tilbake
Om ossAktuelt

Vinmonopolet åpner minst fem nye butikker i 2019

Vinmonopolets styre vedtok i dag to nye steder for butikketablering. I tillegg har vi åtte andre steder fra tidligere vedtak, hvorav trolig minst tre lar seg åpne i 2019.
Butikk artikkel.jpg

(Oslo, 15. november 2018) 

Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2019, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De to nye butikkene vil bli lokalisert i:

 • Sand i Nord-Odal i Hedmark
 • Rosendal i Kvinnherad i Hordaland

De åtte butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i:

 • Sætre i Hurum i Buskerud, åpner trolig februar/mars 2019
 • Sand i Suldal i Rogaland, åpner trolig rundt påsketider 2019
 • Oslo, Valkyrie plass, åpner trolig høsten 2019
 • Oslo, Bergen, Stavanger, Moss og Råde i Østfold er også tildelt pol. Disse vil åpne når relevante lokaler er tilgjengelige.

200 polutsalg på 20 år

Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før.

Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta to nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Begge etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye.

Etableringskriteriene

Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

 • Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted
 • Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.)
 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 • Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Begge butikkene som foreslås etablert i 2019 vil dekke egne kostnader.

- Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Mellbye.

Mer netthandel

Stadig flere foretrekker å handle digitalt; mens salget i fysiske pol ligger an til en økning på ca. 1,5 prosent i 2018 øker salget i vår nettbutikk med rundt 25 prosent.

- Det er Vinmonopolets oppgave å utvikle seg i takt med kundenes forventninger og behov. Økt netthandel bidrar til at behovet for nye, fysiske butikker reduseres, samtidig som våre digitale tjenester må styrkes. Som følge av dette skal vi i 2019 både utrede nye butikkonsepter og styrke digitale salgskanaler, sier Mellbye.

Sand og Rosendal

Både Sand i Nord-Odal og Rosendal i Kvinnherad har tettsteder med mellom 140 og 150 millioner kroner i årlig detaljhandel (unntatt omsetning ved bensinstasjoner og salg av motoriserte kjøretøy).

Rundt 4.000 mennesker sogner til begge disse stedene som også har godt med arbeidsplasser. Rosendal er i tillegg både knutepunkt og turistdestinasjon i Hardanger. Det er mellom 20 og 30 km til nærmeste Vinmonopolbutikk for innbyggerne som sogner til disse stedene.

Både Sand og Rosendal er steder i god utvikling, ny handel og boligbygging i sentrum er eksempler på slik aktivitet.

Ved utgangen av 2019 vil Vinmonopolet ha 342 butikker. Med dette vil 92 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 97 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Vinmonopolet har nettbutikk (www.vinmonopolet.no), app og kundesenter (tlf. 22 01 50 00) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via Posten.

Pressekontakter:

 • Kommunikasjonssjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 951 36 790
 • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 416 19 201

Nærmere om de valgte stedene

Sand i Nord-Odal i Hedmark

Det bor totalt 5.100 personer i Nord-Odal, drøyt 1.100 på kommunesenteret Sand som ligger 21 km fra nærmeste pol på Skarnes i Sør-Odal. Mo er med sine 500 innbyggere kommunens nest største tettsted; Mo ligger 5 km fra Sand.

Sand er naturlig handelssentrum for hele kommunen; her finnes: Kiwi, Coop Extra, Europris, apotek, kles- og skobutikk, blomsterbutikk, sport, frisører. Årlig detaljhandel på Sand ligger rundt 150 millioner; for hele kommunen ca. 220 millioner.

Sand har i løpet av de siste årene blitt betydelig revitalisert. Kiwi har relativt nylig etablert seg ved riksvei 24, mens Coop har revet den gamle Prix-butikken og etablert en ny stor Coop Extra vegg i vegg med en nyåpnet Europris. Det skal i tiden fremover bygges nytt i Sand, både boliger og handelsbygg.

Det er mye aktivitet og mange arbeidsplasser i og rundt Sand: kommuneadministrasjon, skole og barnehage, eldresenter, hotell og campingplass. Rescon Maipeis industrianlegg ligger rett utenfor sentrum og er en betydelig arbeidsgiver i kommunen.

Mens de fleste Hedmarkskommunene har hatt nedgang i folketallet siden 2000 har Nord-Odal opprettholdt innbyggertallet. Kommunen har også god handelsutvikling, og er i mindre grad enn andre kommuner i fylket utsatt for grensehandel.

Forutsatt de rammevilkår Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn for videre utbygging av Vinmonopolets butikknett fremstår Nord-Odal som det sikreste kortet for etablering av kategori 1-butikk i Hedmark.

Rosendal i Kvinnherad i Hordaland

Rosendal har en nærkundekrets på om lag 4.000 fastboende personer. Det er 28 km fra Rosendal til nærmeste pol på Husnes.

Handelen i Rosendal omfatter et bredt spekter av små og store butikker, til sammen rundt 20 i tallet. Her finnes: Eurospar, Coop Prix, Bunnpris, Expert, Sport, jernvare, interiørbutikk med leker og parfymeri, blomsterbutikk, bokhandel, gullsmed, tre klesbutikker, to frisører, skobutikk, utsalg for lokal mat, to caféer samt en optiker. Årlig detaljhandel i Rosendal (unntatt bensinstasjon, byggevarer og salg av motoriserte kjøretøy) blir dermed rundt 150 millioner.

Kvinnherads administrasjonssentrum er også en relativt kjent turistdestinasjon. Fjell, fjord, isbre (Folgefonna) og kulturelle opplevelser på Baroniet i Rosendal trekker en jevn strøm av turister, særlig i sommersesongen. Rosendal har to hoteller i sentrum, en stor parkeringsplass for bobiler (ca. 5.000 bobildøgn i 2018) og dypvannskai for cruiseskip. 

Rosendal er nylig etablert som stoppested for Hardangerfjordekspressens rutebåt, noe som styrker stedets posisjon som knutepunkt i Hardanger.

Det har i løpet av de siste årene blitt bygget en del nye leiligheter i Rosendal. Etter en periode med stagnasjon opplever vi at bygda nå er i god utvikling, en utvikling som vil fortsette i årene fremover, både med tanke på boligbygging, handelsetablering og flere tilreisende.

Samlet sett er Rosendal det største tettstedet i Hordaland uten eget Vinmonopol og dermed det stedet som i størst grad innfrir de rammevilkår Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn for videre utbygging av Vinmonopolets butikknett.