(Oslo, 12. november 2020)

Vinmonopolets styre vedtok i dag tre nye steder for butikketablering. I tillegg har vi syv andre steder fra tidligere vedtak, hvorav trolig minst to lar seg åpne i 2021. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2021, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Geografisk spredning

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De tre nye butikkene vil bli lokalisert i:

 • Fitjar i Vestland
 • Noresund i Krødsherad i Viken
 • Løkkemyra handelsområde i Kristiansund i Møre og Romsdal

De syv butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i:

 • Sand i Nord-Odal i Hedmark, åpner forhåpentligvis i løpet av 2021
 • Aksdal i Tysvær i Rogaland, åpner trolig i april 2021
 • Oslo, Bergen, Stavanger, Moss og Råde i Østfold er også tildelt pol. Disse vil åpne når relevante lokaler er tilgjengelige eller når beliggenhet innad i kommune/by er nærmere avklart.

200 nye pol de siste 20 årene

Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før.

- Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta tre nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Disse etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter.

Etableringskriteriene

Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

 • Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted 
 • Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.)
 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 • Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Alle butikkene som foreslås etablert i 2021 vil dekke egne kostnader.

- Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Hunter.

Om Fitjar, Krødsherad og Kristiansund

Fitjar i Vestland er en tradisjonell landbruks- og fiskerikommune som i dag står på mange ben; verft, vindmøllepark, hytteområde, hotell, småbåthavn og et av Nord-Europas største smoltanlegg bidrar med aktivitet og fremtidstro. Fitjar sentrum utvikles stadig og har et levende handelsmiljø bestående av rundt ti butikker som årlig omsetter for ca. 150 millioner kroner.

Krødsherad i Viken teller turist- og skidestinasjonen Norefjell. Det er drøyt 2.000 hytter i kommunen. Norefjell Ski & spa et av Nord-Europas største hotell og leilighetsanlegg med kapasitet til 1.900 besøkende. Årlig handel i Noresund er rundt 125 millioner kroner fordelt på åtte butikker.

Kristiansund er regionssenter på Nordmøre, områder teller rundt 55.000 innbyggere. Kommunen har årlig handel rundt 2,3 milliarder kroner. Området Løkkemyra har over én milliard i årlig handel, noe som aktualiserer spørsmålet om etablering her.

Ved utgangen av 2020 har Vinmonopolet 337 butikker i drift, 347 butikker inkludert de ti som ennå ikke er åpnet.  94,5 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget Vinmonopol, mens 97,7 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Vinmonopolet har nettbutikk (www.vinmonopolet.no), app og kundesenter (tlf. 22 01 50 00) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via Posten.

Pressekontakter:

 • Kommunikasjonssjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 951 36 790
 • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 416 19 201

Nærmere om de valgte stedene 

Fitjar i Vestland

Øy- og kystkommunen Fitjar ligger sørvest i Vestland, nord for Bømlo og vest for Stord. Siste tiår har befolkningen økt med drøyt 250 innbyggere til 3.200. Det er forventet videre vekst i årene fremover. Fra tettstedet Fitjar med rundt 1.500 innbyggere er det drøyt 30 km til nærmeste pol på Stord.

Fitjar står på mange ben. Ved siden av tradisjonell virksomhet som landbruk og fiske bidrar også vindmøllepark, verft, et av Nord-Europas største smoltanlegg og turisme med inntekter, sysselsetting og generell optimisme.

Kommunen er i ferd med å jobbe frem en sentrumsplan som omfatter flere nye boliger i sentrum. Det er også hundrevis av ledige hyttetomter på Kråko, et område som i dag teller rundt 200 hytter, men som er regulert for ytterligere 500. Pr. i dag er det 600 hytter og fritidsboliger i Fitjar.

 Som tettsted gir Fitjar et godt inntrykk. Bygningsmassen er velholdt og det er flere nye boligbygg i et sentrum som kommunen nylig har oppgradert med fortau, rundkjøring, busstasjon og beplantning.

Detaljhandelen i Fitjar stoppet i 2019 på snaut 160 millioner kroner ifølge tall fra SSB. I sentrum finnes ni butikker – blant annet to matbutikker, møbel- og elektrobutikk, jernvare, klesbutikk, blomsterbutikk og frisører – butikker som i 2020 ligger an til en samlet omsetning rundt 150 millioner kroner, opp fra ca. 135 millioner i 2019.

Fitjar har også en lun og flott skjærgård og småbåthavn i sentrum som bidrar til et signifikant oppsving om sommeren.

Krødsherad i Viken

Krødsherad med turistdestinasjonen Norefjell er en av de siste store turistkommunene uten pol. Kommunen har 2.200 innbyggere, ca. 2.000 hytter og fritidsboliger samt 1.900 sengeplasser på Norefjell Ski & Spa, Nord-Europas største hotellanlegg som ved siden av 244 rom og suiter også har 161 frittstående resortleiligheter. Dette anlegget har alene ca. 150.000 gjestedøgn i året.

Det bygges mellom 40 til 80 nye hytter i kommunen årlig. På de mest hektiske dagene i påsken er det registrert 30.000 personer i kommunen.

Ved siden av 700 fastboende teller tettstedet Noresund to dagligvarebutikker, to interiørbutikker, jernvare, frisør, sport og smykkebutikk med en samlet omsetning på rundt 125 millioner kroner. Total detaljhandel i Krødsherad var i 2019 snaut 160 millioner kroner.

Noresund ligger omtrent 40 km unna de nærmeste polene i Flå, Hønefoss, Eggedal og Vikersund.

Kommunens tre dagligvarebutikker skal alle pusse opp og utvide i 2021, et frempek om gode vilkår for varehandel i kommunen i årene fremover.

Løkkemyra handelsområde i Kristiansund

Løkkemyra har betydelig detaljhandel, både i kjøpesenteret Futura og frittliggende handelsbygg rundt. Futura ble pusset opp og utvidet med 14.000 kvadratmeter høsten 2019. Senteret har rundt 55 butikker og ligger an til en samlet omsetning på drøyt 600 millioner kroner i 2020. Total handel på Løkkemyra overstiger 1 milliard kroner i årlig omsetning.