Kategorier basert på forventet salg

Hver butikk får en kategori ut fra forventet salg det kommende året. Salget måles i antall liter og spenner fra en million liter i de største butikkene, til mindre enn 35 000 liter i de minste. Dette er relativt stabile tall og gir ikke store endringer i butikk-kategoriene fra år til år.

Butikkene i kategori 6 er de største, mens kategori 1 er de minste. 

Antall butikker og produkter i hver kategori

Tallene gjelder per januar 2023.

KategoriAntall butikkerProdukter
124Ca 350
274Ca 650
358Ca 950
473Ca 1350
555Ca 1650
661Ca 2250


I tillegg har nettbutikken over 35 000 varer.

Du finner butikk-kategoriene i oversikten over butikker og åpningstider

Etterspørselsprofiler

Butikkene er også inndelt i etterspørselsprofiler på tvers av kategorier: "lyst og lett" eller "rødt og mørkt". Dette kan føre til at to butikker i samme kategori kan ha ulik produktmiks. 

Etterspørselsprofilene blir definert ut ifra butikkenes salgsandel av «lyse og lette» varegrupper i forhold til «røde og mørke» varegrupper i det sentrale sortimentet.

To sortiment i hver butikk

Sentralt sortiment

Sentralt sortiment består av produkter i basis-, parti- og testutvalgene som butikkene er pliktige å føre, og er likt for alle butikkene innenfor hver butikkategori og etterspørselsprofil. 

Lokalt sortiment

Lokalt sortiment består av produkter butikkene selv kan velge å føre. Dette gjør at hver butikk kan tilpasse sitt produktutvalg til den lokale etterspørselen.

Det lokale sortimentet deles i to bolker:

  1. et valgfritt sentralt sortiment som supplerer med produkter fra sortimentet som gjelder for butikker i de høyere kategoriene - altså de butikkene med større sentralt sortiment
  2. et valgfritt øvrig sortiment med produkter fra bestillings- og tilleggsutvalget.

Les om Vinmonopolets vareutvalg

Spesialbutikkene

Vinmonopolet har også spesialbutikker med ekstra fokus og kompetanse på enten vin, øl eller brennevin.

Les om spesialbutikkene for vin, øl og brennevin 

Bruk nettbutikken for å finne lagerstatus

Med seks forskjellige butikk-kategorier og lokale variasjoner i produktmiksen kan det være uklart hvor man kan kjøpe hvilke varer.

Nettbutikken er et godt verktøy for å finne ut hvilken butikk som har produktet du ønsker på lager. Se hvordan du gjør dette mest mulig effektivt i beskrivelsen under. 

Velg ditt lokale Vinmonopol på Min side

Om du logger inn på Min side, kan du velge ditt lokale Vinmonopol. Når du er logget inn, vil da lagerstatus for «Mitt Vinmonopol» vises på produktene i nettbutikken. 

Hvis du ikke logger inn, kan du velge ditt foretrukne Vinmonopol i filteret «Butikker» i nettbutikken.