Tilbake
Om ossStyring og ledelse

Vinmonopolets strategi

I 2022 vedtok styret Vinmonopolets nye strategi. Strategien tar utgangspunkt i vårt formål og samfunnsoppdrag, som er grunnlaget for hvorfor vi er til. 
En pil med alle elementene i Vinmonopolets strategi.

Formål og oppdrag 

Det viktigste vi gjør, hver eneste dag og i alle våre butikker, er å selge alkohol med ansvar. Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet bidrar Vinmonopolet til å begrense skadevirkningene av alkohol. Dette er grunnlaget for vår eksistens og også grunnlaget i strategien.

For å opprettholde vinmonopolordningen er det avgjørende at folk er fornøyde med Vinmonopolet, og det er viktig at vi videreutvikler oss i takt med samfunnets forventninger og behov. Dette skal vi gjøre i tråd med visjonen vår; å bli ønsket av alle. For å lykkes med det må vi alltid være i stand til å justere kurs. Derfor er vår nye strategi dynamisk, og vi kommer til å ha en årlig gjennomgang av strategien med styret for å sikre at strategien hele tiden er relevant og oppdatert. 

Vinmonopolets strategi 2023 er visualisert med pilen som symbol. Vi kaller den Polpilen. Den representerer retning og bevegelse, og polpilen gir retning for Vinmonopolets utvikling i årene som kommer. 

I tillegg til å sikre ansvarlig salg har vi i denne strategiperioden fire hovedambisjoner:

Vi skal være en faghandel i verdensklasse

Det betyr at vi har spesialkompetanse som gjør at vi evner å forstå og levere til alle typer kunder som kommer til oss, uansett interesse, kunnskap, preferanser og behov, og at vi evner å snakke deres språk.

Vi skal være foretrukket kilde til varefaglige råd og informasjon, med kvalitet, kompetanse og objektivitet, for alle kunder, i alle kanaler. Vi skal tilby sømløse, enkle og effektive kundereiser som leverer på ulike kunders behov og preferanse, uavhengig av kanal.

Vi skal ha et attraktivt, relevant og lønnsomt sortiment, og produkter med rett kvalitet og med relevant og korrekt produktinformasjon. Og vi skal ha presisjon i en effektiv og fleksibel vareflyt, med leveringsløsninger og ledetider som møter kundeforventninger.  

Faghandel i verdensklasse handler også om tillit  

Tillit til at vi leverer kvalitet, kompetanse og objektivitet i anbefalinger og informasjon. At vi vil kundens og samfunnets beste, og at vi selger med ansvar. Tillitt til at vi er åpne og sier det som er sant og at vi tar ansvar for menneskerettigheter, klima og miljø. 

Faghandel i verdensklasse handler for oss ikke kun om at vi skal være gode på vårt fagfelt, men at vi leverer kvalitet og ansvarlighet i alle deler av vår organisasjon og i hele vår verdikjede. 

Vi skal være en foregangsvirksomhet på bærekraft

I forrige strategiperiode var det en egen bærekraftstrategi. Denne er nå integrert i den overordnete selskapsstrategien. Vi retter arbeidet spesielt mot klima og miljø og sikring av ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Strategien innebærer en forpliktelse på klimaområdet til å redusere klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, redusere miljøbelastningen i egen virksomhet og være en pådriver i verdikjeden. Vi skal være en ansvarlig aktør og en pådriver for anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår, og vi skal samarbeide internasjonalt for å gjøre en forskjell. Vi skal jobbe for å overgå kundenes forventninger på relevante, innovative miljø- og klimasmarte produkter og løsninger. Kort sagt: vi skal ta vare på mennesker og miljø - i hele vår verdikjede. 

Vi skal ta i bruk teknologi der det gir verdi  

Teknologi er et viktig verktøy og et premiss for å nå de målene vi har satt oss - som faghandel i verdensklasse, en foregangsvirksomhet på bærekraft, for driften og organisasjonen vår og for å ivareta samfunnsoppdraget vårt. Samfunnet er i endring, og digitalisering er en vesentlig driver for den endringen. Vi må forstå de muligheter og utfordringer teknologien byr på, og utnytte teknologi der det gir verdi for vår virksomhet. 

Vi må være i stand til å justere prosesser og driftsmodellen der teknologiutviklingen utfordrer vår forretningsmodell, formål, omdømme eller måten vi jobber på. Vi skal utnytte teknologi der det gir verdi for kunder, ansatte, leverandører og andre relevante interessenter. 

Vi skal videreutvikle en organisasjon og medarbeidere som er rå på fag, stolt hver dag, og best sammen som lag 

For at vi skal nå målene om å være en faghandel i verdensklasse og en foregangsvirksomhet på bærekraft, må vi ha en sterk organisasjon. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Når vi alle jobber sammen og drar i samme retning får vi til veldig mye. Kultur, samarbeid og kompetanse er viktige prioriteringer i arbeidet med organisasjonsutvikling framover. 

Vi skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver, med kultur og struktur for samarbeid som underbygger våre verdier: raus, solid og dynamisk. Vi skal ha ledere som inspirerer og involverer, balanserer, utvikler og utfordrer. Sammen med relevant og målrettet kompetanseutvikling skal det sørge for at vi har kompetente og motiverte medarbeidere som ønsker å utvikle seg selv, og bidrar til å videreutvikle Vinmonopolet.

Det er summen av alle de små tingene vi gjør hver dag - alle valgene vi tar, hvordan vi bruker tiden vår og prioriterer ressursene våre - som avgjør hvordan Vinmonopolet utvikler seg over tid. Å ha tydelige felles mål som bygger på den beste tilgjengelige kunnskapen om utviklingen i samfunnet rundt oss, som alle i Vinmonopolet kjenner og kan bidra til, det gjør at vi drar i samme retning. Å ha en tydelig og god strategi bidrar slik til at vi gjør riktige prioriteringer i arbeidet med å utføre samfunnsoppdraget vårt og nå våre overordnede mål.