Tilbake
Om ossStyring og ledelse

Års- og bærekrafts­rapport 2023

Rapporten oppsummerer hva vi jobbet med i 2023, og gir noen svar på hvordan et begrensende alkoholpolitisk virkemiddel har blitt folkets favoritt.
Forsiden på årsrapporten.

Publisert 26.4.2024

I 2023 toppet Vinmonopolet hele tre store omdømmeundersøkelser. 

– Først og fremst: takk til alle våre kunder og hele det norske folk for den støtten dere viser oss gjennom omdømmemålingene. Det inspirerer oss til å fortsette innsatsen og utvikle oss videre. Vinmonopolet er en sentral del av en ordning det er verdt å verne om – og være stolt av, sier adm direktør Elisabeth Hunter.

Års- og bærekraftsrapporten oppsummerer hvordan vi i 2023:

  • Jobbet med kompetanseutvikling og kundeopplevelser
  • Videreutviklet sortimentet vårt for å tilpasse oss internasjonale og nasjonale trender.
  • Jobbet for å sikre effektiv drift. Vinmonopolet hadde i 2023 et driftsresultat på MNOK 308, hvorav halvparten overføres til staten.
  • Fortsatte arbeidet for å sikre at mindreårige og berusede ikke fikk kjøpt alkohol hos oss. Vi spurte 95,9 prosent av alle under 25 år om leg i 2023, ifølge interne målinger.
  • Fortsatte og videreutviklet vår innsats som pådriver for anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i verdens drikkevareindustri
  • Jobbet mot målet om å redusere våre klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030.

Salget i 2023

Sammenlignet med 2022 gikk salget ned med 1,8 prosent i 2023. Det er likevel tidenes fjerde største salg etter pandemiårene 2020 og 2021, samt 2022.

Salget under pandemien økte med 40 prosent grunnet stengte grenser og nedgang i salget på restauranter og utesteder. Derfor er det fornuftig å måle salget i 2023 mot tallene fra 2019. Og da ser vi en økning i salget på 16 prosent.

Folkevekst, redusert innreisekvote (virkning fra 1. januar 2021) og færre flyreisende bidrar til å forklare veksten fra 2019. I økonomisk usikre tider er det ikke uvanlig at forbrukerne flytter en del av konsumet til hjemmemarkedet, og også dette kan forklare salgsøkningen. 

Les mer om hva nordmenn kjøper mer og mindre av i års- og bærekraftsrapporten.

Se detaljerte salgstall for 2023