Tilbake
Om ossBærekraft

Anstendig arbeid i leverandør­kjeden

Vi jobber systematisk for at varene du kjøper hos oss skal være produsert under gode arbeidsforhold.
Etisk.jpg

Innsats der utfordringene er størst

Mange mennesker over hele verden jobber daglig med produksjon av varene du finner i Vinmonopolets hyller. Vår ambisjon er fravær av menneskerettighetsbrudd i alle ledd i vår leverandørkjede og at samtlige arbeidere har arbeidsforhold som er i tråd med konvensjonene til International Labour Organization (ILO).

Stort sett er arbeidsforholdene bra, men ikke overalt. Vi jobber for å bedre arbeidsforholdene der utfordringene er størst. Vår målsetning er å bidra til forbedringer, ikke å ekskludere produsenter som ikke følger våre krav. 

Kompleks verdikjede

Vinmonopolet har over 30 000 produkter tilgjengelig fra rundt 100 land. Ingen av disse produktene kjøper vi direkte fra produsentene, men fra om lag 650 norske grossister. Disse har igjen over 5000 leverandører over hele verden i sine porteføljer – som igjen har en kjede av underleverandører. Vi har med andre ord en lang og kompleks verdikjede.

Gjennom Vinmonopolets Code of Conduct (engelsk) krever vi at grunnleggende menneskerettigheter og internasjonale standarder for arbeidsforhold skal følges gjennom hele verdikjeden. Code of Conduct er en del av avtalen grossistene inngår med Vinmonopolet når de skal samarbeide med oss. For å levere varer til Vinmonopolet må disse retningslinjene følges. 

Aktsomhetsvurderinger

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge faktiske brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold, og vurderer hvor risikoen for brudd er størst. Vi iverksetter tiltak for å stanse, forebygge eller begrense uakseptable arbeidsforhold. Våre aktsomhetsvurderinger gjennomføres i tråd med kravene i Åpenhetsloven og OECDs retningslinjer. 

Nordisk samarbeid

Vinmonopolet samarbeider med de andre alkoholmonopolene i Sverige, Finland, Island og Færøyene, dermed oppnår vi større påvirkningsmuligheter. Vi er alle medlemmer av organisasjonen Amfori BSCI, som bl.a. innebærer at vi stiller samme krav til våre leverandører og underleverandører. Vi samarbeider også om risikovurdering og oppfølgingstiltak i leverandørkjeden og har utarbeidet et felles nordisk veikart for menneskerettigheter i vår leverandørkjede.