Tilbake
Om ossBærekraftAnstendig arbeid

Sør-Afrika: dialog på vingårdene

Vinmonopolet ønsker åpenhet og transparens rundt utfordringer på vingårder i Sør-Afrika, og vi tror på opplæring og oppfølging fremfor sanksjoner. Bare på denne måten kan vi få til endring.
En gruppe som snakker rundt et bord.
Bildet er fra et av kursene som er gjennomført på vingårder i Sør-Afrika. Hensikten med kursene er å forebygge trakassering og konflikter. Foto: Procare

Forhold mellom leder og arbeider

En av de største utfordringene vi har kartlagt i den sørafrikanske vinindustrien er dårlig kommunikasjon mellom ledere og arbeidere på vingårder. Våre undersøkelser har også avdekket tilfeller av diskriminering basert på blant annet kjønn, etnisk eller kulturell bakgrunn, medlemskap i fagforeninger, mm.

Ingen arbeidere i vår verdikjede skal utsettes for nedverdigende behandling, vold eller trakassering, og vi har de senere årene jobbet aktivt for å adressere disse problemstillingene. 

Ikke kun krav

Vi registrerer både et ønske og en vilje til endring blant vinprodusenter i Sør-Afrika, og har stor tro på at vi gjennom vårt arbeid bidrar til bedring av arbeidsforholdene for mange arbeidere i landet. Vinmonopolets innsats i Sør-Afrika er basert på et mål om langsiktig endring. Vi ønsker derfor ikke utelukkende å kontrollere og stille krav, men å bevisstgjøre produsenter og ansatte om disse utfordringene og motivere dem til selv å innse nytten av å gjennomføre endringer.

Alle Vinmonopolets leverandører må følge våre etiske krav, som inneholder 13 prinsipper. I Sør-Afrika har disse fire temaene særlig relevans:

  • Ingen diskriminering, vold eller trakassering
  • Fravær av tvangsarbeid
  • Rettferdig lønn
  • Fagforenings- og forhandlingsfrihet

Les mer om VInmonopolets etiske krav til leverandørene

Dialog og kurs

Utfordringene ble først observert gjennom et omfattende inspeksjonsprogram Vinmonopolet gjennomførte hos sør-sørafrikanske produsenter og underleverandører i 2017. Siden dette har vi gjennom dialog med sentrale interessenter søkt å avdekke bakenforliggende årsaker til utfordringene.

I 2019 satte vi i gang et kursprogram som retter seg mot både ledelse og arbeidere på vingårder. Kursene gjennomføres av Procare, en ledende virksomhet innenfor psykososiale tjenester i Sør-Afrika, og adresserer utfordringer knyttet til kommunikasjon, verbal trakassering, vold i nære relasjoner (særlig mot kvinner) og alkoholmisbruk. 

Alkoholmisbruk

Historisk har mange arbeidere fått tilgang til gratis alkohol i tillegg til lønn. Dette har bidratt til å skape alkoholavhengighet, noe som dessverre kan føre til fattigdom, konflikter og utfordringer på arbeidsplassen. Alkohol- og rusmisbruk er derfor en viktig del av kursprogrammet.

God respons på kursene

Kursene får svært gode tilbakemeldinger. Deltakerne mener kursene danner en konstruktiv plattform for videre engasjement på vingårdene. Noen produsenter har sett at disse kursene har så store positive effekter på arbeidsmiljøet og relasjonen mellom ansatte og ledere, at de har valgt å videreføre den konstruktive prosessen på eget initiativ.

Verbal trakassering

Til tross for dette viser resultatene fra programmet «arbeiderens stemme» i Sør-Afrika at 24 prosent opplever verbal trakassering. Dette viser at verbal trakassering fortsatt er en stor utfordring i sør-afrikansk vinindustri som vi vil måtte jobbe aktivt med også i tiden fremover, sammen med våre øvrige tiltak i landet.