Tilbake
Om ossBærekraftAnstendig arbeid

Nordisk samarbeid om menneske­rettigheter

De nordiske monopolene er til sammen en av verdens største innkjøpere av alkohol. Et tett samarbeid innen anstendig arbeid og menneskerettigheter styrker påvirkningskraften overfor verdens drikkevareindustri.
Fem menn i blå arbeidsklær i en vinåker.

En av verdens største innkjøpere av alkohol

Vinmonopolet jobber systematisk for at varene vi selger skal være produsert under gode arbeidsforhold. De nordiske monopolene har mange av de samme leverandørene, og ved å stå sammen om felles krav og oppfølgingsprogrammer har vi større mulighet til å oppnå positive endringer i vår leverandørkjede. 

Felles veikart

I desember 2022 signerte svenske Systembolaget, finske Alko, islandske Vinbudin, færøyske Rusan og Vinmonopolet «The Human Rights Due Diligence Roadmap». Dokumentet er en forpliktende plan for hvordan de nordiske alkoholmonopolene skal styrke respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de nordiske monopolenes verdikjede. 

Her kan du laste ned veikartet (pdf)

Sporbarhet gjennom hele verdikjeden

Et av målene er å sikre sporbarhet og transparens i hele verdikjeden innen 2030. Det er særlig lengst ned i verdikjeden, hos råvareprodusentene, at utfordringene er størst og også uoversiktlige. Det felles, nordiske veikartet forplikter monopolene til blant annet å identifisere fremtredende risikoområder i verdens drikkevareindustri og å igangsette tiltak i henhold til OECDs retningslinjer.

Les også om de nordiske alkoholmonopolenes samarbeid innen klima og miljø

Les om våre øvrige samarbeidspartnere innen bærekraftsarbeidet