Tilbake
Om ossBærekraft

Samarbeids­partnere innen bærekraft

Samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser gir oss flere påvirkningsmuligheter og større gjennomføringskraft.

Vinmonopolet selger produkter fra flere tusen produsenter i over 100 land. Vi kjøper ikke produkter direkte fra produsentene, men gjennom ca 650 norske importører.

Vinmonopolet ønsker å være en pådriver for å sikre anstendig arbeid i vår verdikjede og redusere produktenes miljø- og klimafotavtrykk. Gjennom partnerskap og samarbeid kan vi skape globale ringvirkninger.

FNs bærekraftsmål 17.jpg
Samarbeid med andre er ett av de fem bærekraftsmålene Vinmonopolet har valgt å prioritere.

De nordiske alkoholmonopolene 

Vinmonopolet har tett samarbeid med Systembolaget i Sverige, Alko i Finland, Vinbudin på Island og Rúsdrekkasøla Landsins på Færøyene. De nordiske monopolene har mange av de samme leverandørene, og ved å stå sammen om felles krav og oppfølgingsprogrammer har vi større mulighet til å oppnå positive endringer i vår leverandørkjede.

Nordisk samarbeid om klimamål
Nordisk samarbeid om menneskerettigheter

Amfori BSCI

Alle de nordiske alkoholmonopolene er medlemmer i den internasjonale organisasjonen Amfori BSCI. The amfori BSCI Code of Conduct legges til grunn som etiske krav ovenfor våre leverandører.  Amfori BSCI støtter sine medlemmer med en systematikk for oppfølging av leverandører og har et nettverk av revisorer.

amfori

Emballasjeforeningen 

Gjennom aktiv deltakelse i Emballasjeforeningen får vi innsikt og kompetanse om ulike emballasjeløsninger, og ikke minst det som skjer innen utvikling av nye og innovative klima- og miljøsmarte emballasjeløsninger.

Emballasjeforeningen

Etisk handel Norge (EHN)

Vinmonopolet er medlem av Etisk handel Norge. Organisasjonen fremmer ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Vinmonopolet e har et tett og aktivt samarbeid med EHN. Sammen har vi blant annet utviklet og gjennomført kurs om Åpenhetsloven.

Etisk Handel

Grønt punkt

Grønt-punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for glass, plast, kartong og bølgepapp. Vi jobber med Grønt punkt for å øke graden av resirkulerbar emballasje på Vinmonopolet.  

Grønt Punkt Norge

Handelens miljøfond

En krone per pose vi selger går til Handelens Miljøfond, som jobber for å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruket av plastposer. 

Handelens Miljøfond

Infinitum 

Infinitum driver det norske pantesystemet og er en viktig samarbeidspartner i Vinmonopolets arbeid for å innføre pant på plastflasker og aluminiumsbokser. 

Infinitum

La Isla Network 

La Isla Network er en internasjonal forskningsorganisasjon som søker å kartlegge årsakene til, og bekjempe utbredelsen av nyresykdommen CKDu blant sukkerrørsarbeidere. Vinmonopolet samarbeider med La Isla Network for å øke kompetansen blant romprodusenter og deres leverandører i Mellom-Amerika.  

La Isla Network
Les mer om hvordan vi jobber med La Isla Network

ProCare

Procare er ledende i Sør-Afrika når det gjelder kurs og rådgivning innen psykososialt arbeidsmiljø. Organisasjonen bistår Vinmonopolet med å adressere bakenforliggende årsaker knyttet til verbal trakassering og har gjennomført kurs for arbeidere, fagforeninger og ledere hos sørafrikanske vinprodusenter. 

Procare
Les mer om hvordan vi jobber med Procare

Sirkel Glass AS

Vinmonopolet eier 23 prosent av selskapet Sirkel Glass AS, som samler inn og sørger for at all glass- og metallemballasje gjenvinnes. Norge har et av Europas og verdens mest effektive innsamlingssystem for drikkevareemballasje med en returgrad på 95 prosent.

Sirkel Glass

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Alle våre butikker og vårt kjedekontor er Miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at alle enheter i Vinmonopolet jobber bevisst og målrettet for å redusere energibruk, avfall, papir, reisevirksomhet, også videre.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stronger Together 

Den internasjonale organisasjonen Stronger Together jobber for å redusere risikoen for moderne slaveri blant annet i frukt- og vinproduksjon. Utfordringene er særskilt relatert til tvangsarbeid, menneskehandel og annen skjult tredjeparts utnyttelse av arbeidere. Vinmonopolet samarbeider med Stronger Together om programmer i Sør-Afrika, California og Italia. 

Stronger Together

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Vinmonopolet støtter dette arbeidet og har definert fem av FNs bærekraftsmål som spesielt viktige for vår virksomhet.

UN Global Compact Norway

Verisk Maplecroft

Verisk Maplecroft bistår Vinmonopolet med å kartlegge risiko for brudd på vår Code of Conduct i produsentland.

Verisk Maplecroft

&Wider

&Wider bistår bedrifter med å innhente tilbakemeldinger om arbeidsforhold anonymt og direkte fra arbeiderne via en app på telefonen. For Vinmonopolet er dette et effektivt supplement til revisjoner, og vi har benyttet systemet både i Sør-Afrika, Italia og på Jamaica.

&Wider