Tilbake
Om ossBærekraftKlima og miljø

Nordisk samarbeid om klimamål

De nordiske monopolene er samlet en av verdens største innkjøpere av alkohol, og et tett samarbeid innenfor klima og miljø styrker påvirkningskraften overfor verdens drikkevareindustri.
Grønn drueklase som henger på et tre.

En av verdens største innkjøpere av alkohol 

Vinmonopolet jobber selvsagt med å minimere utslipp fra egen virksomhet, men der det virkelig monner er i vår rolle som pådriver i en global drikkevarebransje. Vår påvirkningsmulighet på verdens drikkevareindustri er betydelig når vi står sammen med de andre nordiske monopolene.

I april 2022 signerte administrerende direktører for svenske Systembolaget, finske Alko, islandske Vinbudin, færøyske Rusan og norske Vinmonopolet et felles, forpliktende veikart for å redusere klima- og miljøavtrykket i vår samlede verdikjede. 

Last ned den signerte avtalen for å se alle punktene i veikartet (pdf)

Halvere klimagassutslipp

Målet er å halvere det totale klimagassutslippet fra monopolene innen 2030. 80 % av klimautslippet er knyttet til produksjon og transport av produktene vi selger. En betydelig omstilling i samarbeid med bransjen er i gang, men det må gå raskere. Veikartet tydeliggjør tiltakene og skal sørge for en raskere omstilling i verdens drikkevareindustri. 

Les også om de nordiske alkoholmonopolenes samarbeid om anstendig arbeid og menneskerettigheter i verdikjeden

Les om våre øvrige samarbeidspartnere innen bærekraftsarbeidet