Tilbake
Om ossBærekraftKlima og miljø

Vannrisiko i vinverden

Ivaretakelse av natur har kommet høyere opp på den globale bærekrafts agendaen det siste året. Forringelse av naturens økosystemer og tap av artsmangfold kan få svært store negative konsekvenser – for næringslivet og for oss alle.
Verdenskart med markeringer for områder med vannmangel.

Illustrasjonen viser hvilke land som har størst risiko for vannmangel. Bare land med produkter på Polet er inkludert i risikokartet. Basert på data fra Verisk Maplecroft - se tabell under.

Vinmonopolet er en del av jordbrukssektoren og vi påvirker derfor naturmangfoldet og økosystemene i områdene der råvarene som inngår i våre produkter dyrkes og produseres. I den siste eierskapsmeldingen er det klare føringer på at statlig eide selskaper skal prioritere arbeid for å redusere egen negativ påvirkning og øke positiv påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapportere om måloppnåelse.  

Forbruket av vann i vinproduksjon har stor innvirkning på økosystemene der råvarene dyrkes og kan påvirke tilgangen til ferskvann i særlig vannutsatte områder. Jordbrukssektoren står for ca. 70 prosent av det globale vannforbruket (GRI 303: Water and Effulents 2018). I råvareproduksjon brukes vann først og fremst til å vanne avlingene, i forbindelse med plantevern og gjødsling, og til rengjøring av produksjonsutstyr. Det er særlig i lavtliggende vinområder nær ekvator at vannmangel er en vesentlig risiko.

Ettersom Vinmonopolet selger produkter fra disse områdene, har vi en indirekte påvirkning på – og er direkte påvirket av denne risikoen. Klimaendringene vil i tråd med vår analyse forsterke vannmangelen ytterligere i disse områdene i årene som kommer. Utfordringer knyttet til biologisk mangfold og vannmangel tar vi tak i ved å stille krav til miljøsertifisert produksjon i nye lanseringer. Dette innebærer at vi etterspør produkter med sertifiseringsordninger som legger stor vekt på miljø i både dyrkings- og produksjonsprosessen, inkludert redusert vannforbruk.

LandVannrisikoAndel av salg
Rødt nivå
Libanon0,640,36 %
Oransje nivå
Spania3,198,15 %
Belgia3,190,32 %
Hellas3,200,17 %
Italia3,2222,65 %
Portugal3,404,19 %
Mexico4,660,11 %
Gult nivå
Sør-Afrika5,231,58 %
Chile5,325,85 %
Australia5,344,83 %
USA5,535,17 %
Nederland5,980,25 %
Cuba6,000,05 %
Tyskland6,778,03 %
Argentina6,811,13 %
Japan6,870,08 %
Storbritannia7,110,05 %

Basert på data fra Verisk Maplecroft