Tilbake
Om oss Bærekraft

Klima og miljø

Vinmonopolet har som mål å redusere våre klimautslipp med 55 prosent innen 2030.
klima og miljø.jpg

Kraftig reduksjon av klimagassutslipp krever en omstilling i måten Vinmonopolet drives på, og ikke minst en omstilling knyttet til hvordan produktene våre lages, emballeres og fraktes. Endringene er i gang, men takten må økes for at vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss. 

Emballasje har størst betydning

Våre desidert største klima- og miljøpåvirkninger skjer i leverandørkjeden. Dyrkingen av råvarene, produksjonsprosessene, emballasjen, samt transporten av produktene vi selger er der klimautslippene i all hovedsak stammer fra.

En studie gjennomført av de nordiske alkoholmonopolene viser at hele 43 prosent av CO2-utslippene til vin - fra vugge til grav - er knyttet til produktemballasje alene. Produksjon og transport av tunge glassflasker krever spesielt mye energi. Vi jobber derfor systematisk med å få flere av produktene våre over på lettere emballasje, da det er emballasjevekten som har mest å si for klimafotavtrykket. 

Kakediagram over CO2-utslipp fra vin: 4% fr transport, 11% fra varehandel, 18% fra produksjon, 24% fra jordbruk og 43% fra emballasjeproduksjon.

Nordisk samarbeid

Til sammen er de nordiske alkoholmonopolene en av verdens største innkjøpere av alkohol. Det betyr at vi sammen har stor påvirkningsmulighet i bransjen. Vi har derfor etablert et tett klima- og miljøsamarbeid med alkoholmonopolene i Sverige, Finland, på Island og Færøyene.