Tilbake
Om ossBærekraft

Klima og miljø

Vinmonopolet har som mål å redusere våre klimautslipp med 55 prosent innen 2030.
klima og miljø.jpg

Kraftig reduksjon av klimagassutslipp krever en omstilling i måten Vinmonopolet drives på, og ikke minst en omstilling knyttet til hvordan produktene våre lages, emballeres og fraktes. Endringene er i gang, men takten må økes for at vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss. 

Emballasje har størst betydning

Våre desidert største klima- og miljøpåvirkninger skjer i leverandørkjeden. Dyrkingen av råvarene, produksjonsprosessene, emballasjen, samt transporten av produktene vi selger er der klimautslippene i all hovedsak stammer fra.

En analyse fra 2023, gjennomført for de nordiske alkoholmonopolene, viser at produktemballasje utgjør 27 prosent av våre totale klimagassutslipp. Produksjon og transport av tunge glassflasker krever spesielt mye energi. Vi jobber derfor systematisk med å få flere av produktene våre over på lettere emballasje, da det er emballasjevekten som har mest å si for klimafotavtrykket. 

Les om nye krav til vekt på glassflasker fra januar 2026

Kakediagram: utslippsfordeling produkt, beregnet på totalsalg 2023.
Diagrammet viser: jorbruk 40 %, drikkevareproduksjon 22 %, emballasjeproduksjon 27 % og internasjonal produkttransport 11 %.

Nordisk samarbeid

Til sammen er de nordiske alkoholmonopolene en av verdens største innkjøpere av alkohol. Det betyr at vi sammen har stor påvirkningsmulighet i bransjen. Vi har derfor etablert et tett klima- og miljøsamarbeid med alkoholmonopolene i Sverige, Finland, på Island og Færøyene.