Hva er utfordringene?

Rom fremstilles ved destillering av juice eller melasse fra sukkerrør, og det er i det aller første leddet i verdikjeden - ved innhøstingen av sukkerrør - at skoen trykker. Utfordringene er blant annet manglende beskyttelse mot den sterke solen, samt tilgang på drikkevann og sanitetsfasiliteter. Det er heller ikke tilstrekkelige pauser for arbeiderne.

Mangel på skygge, vann og pauser på sukkerrørsplantasjene kan gi høy forekomst av overoppheting som igjen kan føre til alvorlig nyresykdom.

Hvordan jobber Vinmonopolet med forbedringer?

Vårt sentrale kontaktpunkt er norske importører, som skal sørge for at produktet oppfyller Vinmonopolets etiske krav. I de mest utsatte områdene følger vi opp med revisjoner, altså en kontroll der en profesjonell, tredjeparts revisor går gjennom for å sjekke at kravene er oppfylt. Vinmonopolet er opptatt av å støtte produsenter og deres underleverandører, og vi jobber systematisk for å skape bevissthet om utfordringene overfor aktørene i sukkerindustrien.

Ett tiltak for å øke bevisstheten er opplæring av produsenter i sukkerindustrien. I samarbeid med organisasjonen La Isla Network har Vinmonopolet utviklet nettkurs og veiledere for produsenter av sukkerrør, melasse og rom. Opplæringen gir blant annet produsentene veiledning i hvordan man kan styre hyppigheten og lengden på arbeidernes pauser, organisering av pausene med flyttbare telt som gir ly mot den sterke sola, og anbefalt mengde drikkevann. 

Felles nordiske krav overfor romindustrien

For å stå sterkere internasjonalt, samarbeider Vinmonopolet med de andre nordiske alkoholmonopolene i Sverige, Finland, Island og Færøyene. De nordiske monopolene, som er innkjøpere av rom fra en rekke merkevarer i over 30 land, krever at de ulike merkevarene på rom og deres underleverandører ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Problemstillingen adresseres internasjonalt, blant annet gjennom medlemskap i bærekraftorganisasjonen Amfori BSCI

I 2021 undertegnet lederne i de nordiske monopolene et felles krav om anstendige arbeidsforhold i verdens romindustri.

Sertifisert melasse

Fordi melasse kun er et biprodukt fra sukkerproduksjon har det fått lite oppmerksomhet, og historisk har ingen spurt etter sertifisert produksjon av melasse. Vinmonopolet ønsker å stille krav om sertifisert melasse når vi etterspør nye romprodukter. Slik markedet er i dag, kan imidlertid ikke Vinmonopolet kun etterspørre etisk sertifisert rom fordi det er mangel på tilbydere.

Vi jobber for at vi om noen år kan sette sertifisering som standard på alle anbud, og vi ser at flere av de store merkevarene er i bevegelse for å sertifisere sine romprodukter under Bonsucro eller Fairtrade. Produkter med disse sertifiseringene er merket på etiketten, så se etter disse neste gang du skal kjøpe rom!