Tilbake
Om ossBærekraftAnstendig arbeid

Etiske krav til leverandører

Alle Vinmonopolets leverandører må følge våre etiske krav, som inneholder 13 prinsipper. Hensikten er å sikre etisk handel i vår verdikjede.
vinos lautaro chile.jpg
Foto: Fairtrade Norge

Våre leverandører er norske grossistbedrifter. De etiske kravene er en del av våre generelle innkjøpsbetingelser og det er grossistenes ansvar å sørge for at deres leverandører og underleverandører følger dem.

Felles nordiske krav

Vinmonopolet legger Amfori BSCI - Code of Conduct til grunn for kravene. Amfori BSCI er en global, ideell organisasjon som arbeider for å sikre sosiale rettigheter innen en rekke bransjer. De etiske kravene bygger på FNs og andre internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter.

Vinmonopolet har et tett samarbeid med de andre nordiske monopolene for å sikre anstendig arbeid i vår verdikjede. Alle de nordiske monopolene benytter Amfori BSCIs Code of Conduct i sine innkjøpsbetingelser.

Les mer om det nordiske samarbeidet

Code of Conduct: våre etiske krav på engelsk

13 prinsipper

Våre etiske krav består av 13 prinsipper som bygger på en global standard for å sikre anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter.

Illustrasjon og tekst: Fagforeningsfrihet og forhandlingsrett.
Illustrasjon og tekst: Ingen diskriminering.
Illustrasjon og tekst: Beskyttelse av unge arbeidstakere.
Illustrasjon og tekst: Forsvarlige arbeidstider
Illustrasjon og tekst: Fravær av barnearbeid.
Illustrasjon og tekst:etisk krav 6: rettferdig lønn.
Illustrasjon og tekst: Ansvarlige arbeidsforhold.
Illustrasjon og tekst: Ivaretakelse av helse og sikkerhet.
Illustrasjon og tekst: Beskyttelse av miljøet.
Illustrasjon og tekst: Etisk forretningsadferd.
Illustrasjon og tekst: Fravær av tvangsarbeid.
Illustrasjon og tekst: Ansvarlig ledelse og etterlevelse.
Illustrasjon og tekst: Involvering og beskyttelse av arbeidere.