Tilbake
Om ossBærekraftAnstendig arbeid

Italia: migrant­arbeidere

Vinmonopolet jobber aktivt for å sikre gode arbeidsforhold i italiensk vinindustri, der en av de største utfordringene er knyttet til arbeidsforhold for migrantarbeidere.
etiskhandel italia.jpg

Etiske krav

Gjennom Vinmonopolets etiske krav stilles strenge krav til anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter hos alle våre produsenter og deres underleverandører, uansett produksjonsland. Vi jobber aktivt for å sikre at kravene våre etterleves, bl.a. gjennom revisjoner, og vi jobber tett sammen med produsenter som trenger å forbedre seg. Vi tror veiledning og opplæring er en bedre løsning for å skape varig endring enn å heve kontrakten.

Les om Vinmonopolets etiske krav til leverandørene våre

Kartlegging av risiko

Våre aktsomhetsvurderinger hjelper oss å definere fokusområder der vi støtter enkeltprodusenter og adresserer vesentlige risikoer som favner større deler av industrien i landet. Italia er ett av disse områdene.

Les om aktsomhetsvurderingene til Vinmonopolet

Våre virkemidler

I Italia er bruk av migrantarbeidere i midlertidige kontrakter den største utfordringen. Migrantarbeidere leies gjerne inn for kortere perioder gjennom bakmenn, såkalte caporalato.

Dette vanskeliggjør arbeidet med å kartlegge arbeidsforholdene gjennom revisjoner, slik vi vanligvis gjør. Vi har derfor valgt andre virkemidler for å sikre anstendige arbeidsforhold i Italia:

Ekstra strenge krav

Alle Vinmonopolets leverandører plikter å etterleve våre etiske krav. Ved lansering av nye produkter fra Italia stiller vi ytterligere krav til bekreftelse av anstendige arbeidsforhold hos produsenten. 

Vinmonopolet er en betydelig aktør internasjonalt og kan være med å påvirke. Med det ekstra kravet bidrar Vinmonopolet til å sette søkelyset på arbeidsvilkår og ansvarlig rekruttering i italiensk vinindustri.

Tett samarbeid med norske importører

Vinmonopolet kjøper produkter gjennom norske importører, og innsatsen de norske importørene gjør for å sikre gode arbeidsforhold hos sine leverandører er avgjørende. Vinmonopolet stiller krav om at importørene gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger og aktivt følger opp at Vinmonopolets etiske krav blir etterlevd. Vinmonopolet bistår importørene slik at de blir best mulig i stand til å ivareta dette ansvaret.

Opplæring av vinprodusenter

Vinmonopolet ønsker å gjøre vinprodusentene mer bevisst det ansvaret de har også for arbeidere de rekrutterer via en tredjepart eller via bakmenn. Derfor gjennomfører vi kurs i ansvarlig rekruttering i samarbeid med organisasjonen Stronger together.

Les om våre samarbeidspartnere innen bærekraft

Oppfølging av enkeltsaker og Oxfam-rapporter

En rapport utarbeidet av Oxfam på oppdrag fra Systembolaget (15.10.21) peker på faktiske og potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter i italiensk vinindustri og de strukturelle årsakene til dette. Vinmonopolet bruker denne rapporten aktivt i oppfølgingsarbeidet.

Les om Oxfam-rapporten

Direct Workers Reporting

For å få et større bilde, har vi tatt i bruk Direct Workers Reporting. Dette verktøyet gir direkte tilbakemelding fra arbeiderne på hvordan de opplever arbeidsforholdene. I tillegg gir det produsenten et grunnlag for å prioritere forbedringstiltak.

Les om Direct Workers Reporting