(Oslo, 19. mars 2021)
 
De unges alkoholforbruk har vært nedadgående siden årtusenskiftet, og trenden flatet ut i perioden 2015-2019. Samtidig viser undersøkelser Vinmonopolet har gjort at 80 prosent drikker alkohol for første gang før de blir 18 år, og halvparten av disse har opplevd vennelanging.
 
- For mindreårige kan konsekvensene ved alkoholkonsum være svært negative, både på kort og lang sikt. Derfor ønsker vi å vekke oppmerksomheten til de som kjøper alkohol til mindreårige og få dem til å kjenne på ansvaret de faktisk har, sier administrerende direktør i Vinmonopolet, Elisabeth Hunter. 
 
Kampanjen retter seg direkte mot unge under 25 år, og den består av filmer direkte til målgruppene der de er - i sosiale medier - og nettstedet vennelanging.no. Her kan unge få gode tips til hvordan de kan si nei til å kjøpe alkohol for mindreårige og dermed gjøre det lettere å si nei.  
 

 
 Vinmonopolets undersøkelser viser at det først og fremst er unge under 25 år som kjøper alkohol til mindreårige. 1 av 3 i gruppen 18 til 25 har kjøpt alkohol til mindreårige, og 30 prosent av disse synes det er vanskelig å si nei når de blir spurt.
 
- Nordmenns relasjon til alkohol formes i ungdomstida og skjer fordi noen kjøper alkohol for dem før de er gamle nok til å kjøpe selv. Sammen med alderskontrollen er dette en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag som handler om å begrense de negative konsekvensene av alkohol, sier Hunter. 
 
Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 416 19 201
Senior kommunikasjonsrådgiver Hege-Lill Hagen Asp, tlf. 911 87 017