Tilbake
FagpratVinÅrganger

Burgund, årgang 2020

2020 ble en spesiell årgang i Burgund. Vekstsesongen startet tidlig og ble avsluttet tidlig, og for første gang plukket enkelte produsenter pinot noir før chardonnay.
Burgund årgang 19 AV.jpg
Foto: Getty Images

Skrevet av Per Mæleng og Arnt Egil Nordlien, senior produktsjefer i Vinmonopolet.

Tidlig vår

Siste halvdel av 2019 var varm og tørr, og det var behov for nedbør for å fylle grunnvannbassengene for 2020-årgangen. Oktober 2019 ble sånn sett en sjenerøs måned med i overkant av 100 mm nedbør. De første månedene av 2020 var ikke like sjenerøse, og totalt sett regnet det ca. 160 mm i årets tre første måneder. Det var ikke et dårlig utgangspunkt for 2020.

De to første månedene var for årstiden varme og selv om marstemperaturene var lavere enn i de to foregående månedene, kunne det likevel ikke forhindre historisk tidlig knoppskyting. De første skuddene for chardonnay var å se i vinmarkene 18. mars og pinot noir fulgte etter med skudd allerede fem dager senere. I forhold til foregående år, var det ca. to uker tidligere.

Det er skummelt med så tidlig knoppskyting grunnet faren for frost, men april var varmere i snitt enn vanlig de senere årene og vinbøndene slapp stressende døgn med våkne netter i kulden ute i vinmarkene. Grunnet godt vær og mye sollys var veksten i vinmarkene upåklagelig og det gode og varme været fortsatte inn i mai med det resultatet at ved utgangen av måneden var 2020 ca. én måned foran 2019. Det er mye så vidt tidlig.

Nedbøren totalt for april, mai og juni var ca. 160 mm, som ikke er foruroligende lavt for denne perioden, men så var det også slutt.

Tørr sommer og varm august

Juli var så godt som tørr, mens første del av august lå en del under gjennomsnittet for måneden. Det var imidlertid ingen ekstrem varme i Burgund, og temperaturene lå under målingene for 2019.

1. august herjet haglbyger med vinmarkene i Nuits St.-Georges og forårsaket en del ødeleggelse. De påfølgende dagene ble ekstremt varme med temperaturer rett under 40 grader enkelte steder. Spesielt parseller med sterk soleksponering og vinstokker med korte rotsystemer ble skadelidende i denne og den påfølgende varmeperioden. Enkelte steder ble bladverket brunt og falt av og det samme skjedde med drueklasene. Selv om eplesyrenivåene var lave som følge av den sterke varmen, holdt det tartariske syrenivået seg stabilt.

Les mer om fransk vin

Tidlig innhøstning 

Modningen gikk raskt i vinmarkene i august og mange produsenter fikk en overraskelse da de så de tekniske analysene av druene. Allerede 17. og 18. august var plukkingen i gang både for grønne og blå druer, noe som er uvanlig all den stund de grønne druene plukkes før de blå i Burgund. Slik var det ikke i 2020, og i noen tilfeller ble blå druer fra tidlig modnende vinmarker plukket før grønne druer, for deretter å avslutte med blå druer fra sent modnende parseller. Det var det ikke alltid lett å få organisert.

I de senere årene har plukketidspunktet i sterkere grad blitt en problemstilling som krever aktsomhet og overveielse. Fra 2018 husker vi at de blå druene modnet så raskt i en del vinmarker at en del produsenter slet med å skaffe plukkere for å få jobben gjort. Resultatet ble at enkelte måtte velge mellom pest eller kolera. De måtte prioritere å plukke enkelte vinmarker fremfor andre fordi de ikke hadde kapasitet til å få hele avlingen i hus på riktig tidspunkt. Enkelte viner fra gode adresser er i 2018 preget av det i form av lav friskhet, upresis frukt og høy alkohol. Det samme problemet oppstod i 2020 for enkelte produsenter og viner, men i langt mindre målestokk enn i 2018.

Når alle parsellene står i fare for å modnes omtrent samtidig og produsentene ikke har logistikk (les: folk) til å plukke alle parsellene på korrekte tidspunkt, er det en fare for at det må tas avgjørelser som får konsekvenser for enkelte viner. På bakgrunn av det vi har smakt i 2020 fremkommer det at det ble en problemstilling enkelte steder også dette året.

Vinifikasjon og årgangens stil

Totalt sett er imidlertid resultatet blitt overbevisende. Det er bemerkelsesverdig at en så vidt varm og tørr sommer og høst har resultert i viner som oppleves som så syrlige og friske både for hvitt og rødt.

Av de tekniske analysene for 2020 ser vi at syrenivåene var tilfredsstillende, om enn noe lavere enn 2019. Selv om den offisielle versjonen er at syrejustering i liten grad preger vinene sensorisk i 2020, er det ingen tvil at justering fant sted enkelte steder. For de blå druenes del skulle det vise seg at de inneholdt mindre juice enn ventet. Dehydrering som følge av varmen i juli var årsaken, og selv om det var forventet at det var lite juice i druene, var det mindre enn ventet, og det førte til at det gjennomgående ble gjort en forsiktig vinifikasjon for å sikre god tanninkvalitet og for å unngå for kompakte viner. 

Oppsummert er 2020 er en fremragende årgang for hvite sentralburgundere. Kvantiteten er også god. Tatt i betraktning den minutiøse avlingen i 2021, bør kundene kjenne sin besøkelsestid i 2020-årgangen. 2021 vil på ingen måte tilfredsstille markedets bunnløse behov for hvite burgundere fra Côte d’Or.

Gitt de klimatiske forholdene siden 2015, der så godt som alle årgangene med unntak av 2017 har vært preget av varme og tørre somre og tidlig innhøstning, er det bemerkelsesverdig hvor forskjellige de ulike årgangene er. Når vi smaker 2020 hvite sentralburgundere i dag, er det lite som tyder på at årgangen nok en gang var preget av tørr sommer og tidlig innhøsting. Vinene er overraskende syrlige, klare, dype og konsentrerte, og de reflekterer sine jordsmonn på en detaljert måte.

For de røde vinene i 2020 er bildet mye av det samme, om enn noe mer variert. På samme måte som for de hvite vinene i 2020, er det overraskende at en så varm og tørr vekstsesong kan resultere i vin med så mye friskhet og klarhet. Druematerialet var modent, og selv om syrenivåene bare er gjennomsnittlige, og lavere enn i 2019, oppleves vinene som friske, energiske, detaljerte og transparente. Det finnes enkelte røde viner som nok indikerer sen plukking, men det er totalt sett få slike viner.

Årgang 2020 i et historisk perspektiv

Det er verdt å merke seg at vinmarker (og appellasjoner) med en historisk sett mindre fordelaktig plassering i forhold til god modning av druene, gjennomgående har bedre tider nå både for grønne og blå druer. Det er fullt mulig å se for seg at effekten av den globale oppvarmingen kan få konsekvenser for klassifikasjonssystemet.

Klassifikasjonen ble gjort i en annen tid, som reflekterte tidspunktet for når den ble avsluttet, og selvsagt den bakenforliggende historiske dimensjonen. Dagens årganger i den globale oppvarmingens tid skiller seg fra de mange tiårene der optimal modning av frukten var unntaket snarere enn regelen. I en tid der høy modning er den nye normalen, kan det på sikt komme til å påvirke synet på kvaliteten på de ulike voksestedene. Beliggenheten midt i åssiden med sørøstlig plassering, og det gjelder for en stor del grand cru, er ikke nødvendigvis overlegent mye bedre enn vinmarker med mindre gunstig beliggenhet, som premier cru og village/lieux dit. 2020 hilser allerede på den problemstillingen.

Podkast 134. Lytterspørsmål - grunnkurs i Burgund

Bli kjent med Burgund, vinfolks hellige gral. Hva er det med disse vinene som kan gi entusiastene både angst og glede?

Podkast 170 Dypdykk i Burgund med Per Mæleng

Vi tar turen til den franske indrefileten, Côte d´Or - kilden til noen av verdens beste viner basert på Pinot Noir og Chardonnay.