Tilbake
Om ossStyring og ledelse

Styret i Vinmonopolet

Styret i Vinmonopolet er oppnevnt for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2024.
En gruppe mennesker mot blå bakgrunn.
Frå venstre: Solveig Løhaugen, Lars Jacob Tynes Pedersen, Alf Ole Berglund, Åsne Havnelid, Helge Storvik, Trine Stensen, Sverre Helno, Øyvind Winther, Åse Engesæth.
Foto: Ellen Jarli

Styreleiar Åsne Havnelid

Administrerande direktør i Norsk Tipping frå 2016
Lærer og rektor på Noregs Toppidrettsgymnas, og direktør for ski-WM 2011 i Oslo 
Generalsekretær i Noregs Røde kors frå 2011 til 2016
Fødd: 1961
Utdanning: Diplomøkonom frå BI
Tillitsverv: Arbeidsgiverforeininga Spekter, Vygruppen AS.

Nestleiar i styret Sverre Helno

Administrerande direktør Møller Bil
Fødd: 1962
Utdanning: siviløkonom frå Stiftelsen Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
Tillitsverv: Member of Advisory Board Tryg forsikring 

Styremedlem Trine Stensen

Leiar Blå Kors. Har tidlegare hatt leiarstillingar innan helse og rus. 
Fødd: 1964
Utdanning: M.Sc. i organisasjonspsykologi og leiing frå Portsmouth University, UK
Tillitsverv: Fagskulen for bokbransjen og i programstyret for Merkurprogrammet, KMD

Styremedlem Solveig Løhaugen

Advokat. Har arbeidd i ulike posisjonar i Kristiansand kommune, m.a. som assisterande rådmann. 
Fødd: 1965
Utdanning: cand.jur. frå UiB
Tillitsverv: styreleiar i mellom anna Agderforskning og Agder kollektivtrafikk

Styremedlem Øyvind Winther

Administrerande direktør i Apotek 1 Gruppen AS
Vore med å bygga Apotek 1 frå liberaliseringa av marknaden i 2001. Konserndirektør i PHOENIX-gruppen ein periode, samt ca. to år som konsernsjef i Expert Norden.
Fødd: 1964
Utdannelse: Handelsøkonom/MBA frå Oslo handelshøgskule

Styremedlem Lars Jacob Tynes Pedersen

Førsteamanuensis og leiar av Centre for Ethics and Economics ved Noregs Handelshøgskule 
Forskar, underviser og gir råd til bedrifter innanfor tema som berekraft, forretningsmodelldesign og strategisk innovasjon 
Fødd: 1979
Utdanning: doktorgrad i økonomi og administrasjon frå Noregs Handelshøgskule
Tillitsverv: sit i det regjeringsoppnemnde etikkinformasjonsutvalet og dessutan i advisory boards for fleire bedrifter og organisasjonar

Tilsetterepresentant Helge Storvik

Butikksjef Vinmonopolet Sogndal og leiar av Funksjonærklubben i Vinmonopolet
Fødd: 1954
Utdanning: cand.mag. frå UiB
Tillitsverv: leiar av Funksjonærklubben i Vinmonopolet

Tilsetterepresentant Alf Ole Berglund

Butikksjef Vinmonopolet Hammerfest og leiar av Akademikerforbundet i Vinmonopolet
Fødd: 1963
Utdanning: bedriftsøkonomi Finnmark Distriktshøgskule
Tillitsverv: leiar av Akademikerforbundet i Vinmonopolet, styreleiar i Hammerfest Innendørs Golf AS

Tilsetterepresentant Åse Engesæth

Butikksjef Vinmonopolet Sotra og nestleiar i Funksjonærklubben i Vinmonopolet Vest
Fødd: 1964
Utdanning: handelsskule, kurs i bedriftsøkonomi ved NKI
Tillitsverv:  nestleiar i Funksjonærklubben i Vinmonopolet Vest

Les meir om oppnevnelsen av styremedlemmer på regjeringen.no