Tilbake
Om ossStyring og ledelse

Etiske retningslinjer for ansatte

Vinmonopolet har et viktig samfunnsoppdrag, og det forutsettes at vi opprettholder en høy etisk standard.

Vinmonopolets etiske retningslinjer danner grunnlag for et tillitsfullt og forpliktende forhold til samfunnet, våre samarbeidspartnere og leverandører, våre kunder, så vel som våre egne ansatte.

Retningslinjene danner en ramme for hva som anses som ansvarlig opptreden, og skal bidra til at alle ansatte opptrer i samsvar med Vinmonopolets verdier. 

Det er en forutsetning for å inneha enerett på salg av alkoholholdig drikkevarer at Vinmonopolet likebehandler alle leverandører av alkoholprodukter når det gjelder markedsadgang, salgs- og leveringsvilkår. Dette er regulert i en egen forskrift om Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet. Ansattes produktfaglige virksomhet skal baseres på objektive kvalitetskriterier og produktanbefalinger til kunder skal etter beste skjønn imøtekomme kundens ønsker og behov.
 
Vinmonopolets etiske retningslinjer inneholder regler for ansvarlig omgang med våre leverandører, som på sin side også er forpliktet til å innrette seg etter de regler vedrørende leverandørkontakt som gjelder for Vinmonopolets ansatte.
 
Vinmonopolets etiske retningslinjer i PDF-dokumentet nederst på denne siden. 

Vinmonopolets varslingskanal

Dersom du kjenner til kritikkverdige forhold Vinmonopolet bør vite om, ønsker vi din hjelp. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle, enten du er ansatt i Vinmonopolet eller er utenfor Vinmonopolets organisasjon.
 
Gjennom Vinmonopolets varslingskanal kan du varsle om personer i Vinmonopolet, eller personer med tilknytning til Vinmonopolet, som du mistenker har begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser, etiske retningslinjer eller andre regler og retningslinjer i virksomheten. Det kan også varsles om alvorlig systemsvikt som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt person. 

Innkjøp av driftsmidler

Vinmonopolet har implementert Code of Conduct i avtaler med særlig risiko, og vi benytter i dag sosiale kontraktsvilkår i alle relevante anbud. Vi har videre definert innkjøpsområder med særlig risiko, og vi følger Difis oversikt over høyrisikoprodukter.