Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Tilbake

Priser og avgifter

Her kan du lese om hvordan prisene på våre produkter fastsettes.
Det-beste-kundem-tet-Miss-Boo-fri-bruk-nett.jpg

Prisene justeres på grunnlag av eventuelle endringer i alkoholavgiften og avansen.

(i kr/volumprosent og liter):

ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED ALKOHOLSTYRKE 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Over 22 % 7,31 7,46 7,58 7,69 7,84 8,11
Brennevin under 22 % 7,31 7,46 7,58 7,69 7,84 8,11
Mellom 4,75 og 22 % 4,76 4,86 4,94 5,01 5,11 4,76

Emballasjeavgift

På all emballasje som ikke er med i panteordningen tillegges emballasjeavgift. Emballasjeavgiften er todelt og består av en fast grunnavgift og en variabel miljøavgift. Den variable miljøavgiften reduseres med en beregnet prosentvis returandel. Returandelen for glass er beregnet til 93 prosent, og det betales derfor bare 7 prosent av avgiften.

Per 1. januar 2021 er følgende emballasjeavgifter gjeldende per enhet:

Glass kr 1,27
Plast- og BIB -produkter kr 1,68
Metall uten pant kr 1,95
Ren pappamballasje (Elo/Tetrapak) kr 1,38
Plastprodukter med pant kr 1,27

Det betales merverdiavgift av både alkoholavgift og emballasjeavgift.

Salgsprisen

Vinmonopolet har full åpenhet rundt vår kalkyle for beregning av avanse. Kalkylen tar utgangspunkt i at det enkelte produkt skal bære sine egne kostnader og gi Vinmonopolet en rimelig fortjeneste. Kalkylen kan uttrykkes ved følgende formel:

Avanse = fast påslag + verdipåslag – reduksjon

Det faste påslaget og verdipåslaget skal i kombinasjon dekke Vinmonopolets faste og variable kostnader knyttet til håndteringen av produktene, slik at det sikres et positivt økonomisk resultat av driften. Det faste påslaget utgjør kr 9,54 per liter, mens verdipåslaget utgjør 22 prosent av innkjøpsprisen eksklusive avgifter. 

Prosentsatsen reduseres gradvis når innkjøpsprisen eksklusive avgifter overstiger 80 kroner. Avansen vil minst utgjøre 4 kroner og maksimalt kunne utgjøre 110 kroner per enhet. Egne avansesatser gjelder for spesialprodukter.

Per januar 2021 er satsene:

Avanse = kr 9,54 * volum i liter + 22 prosent av innkjøpspris  

Dersom innkjøpsprisen overstiger 80 kr trekkes følgende fra avansen: 22 prosent av innkjøpspris * 0,6 * (1-80/innkjøpspris) 

Hva består salgsprisen av? (01.01.2021)

Brennevin, 41,5 volumprosent alkohol, glassflaske, 0,7 liter:

Pris til kunde 434,90
Grossistens nettopris 86,23
Alkoholavgift 235,60
Merverdiavgift 86,98
Miljø- og emballasjeavgift 1,27
Vinmonopolets avanse 24,83
Avgiftene til staten utgjør 74,4 %

Svakvin, 13 volumprosent alkohol, glassflaske, 0,75 liter:

Pris til kunde 150,90
Grossistens nettopris  54,01
Alkoholavgift 46,41
Merverdiavgift 30,18
Miljø- og emballasjeavgift 1,27
Vinmonopolets avanse 19,04
Avgiftene til staten utgjør 51,5 %

Sterkøl. 5,4 volumprosent alkohol, glassflaske, 0,5 liter:

Pris til kunde 51,90
Grossistens nettopris (DDU) 18,55
Alkoholavgift 12,85
Merverdiavgift 10,38
Miljø- og emballasjeavgift 1,27
Vinmonopolets avanse 8,85
Avgiftene til staten utgjør 47,2 %

Podkast 252 Som en stor og litt mystisk markedshall - Velkommen til Vinmonopolet

La oss bare være ærlige! Hvem vet egentlig hvordan Vinmonopolet fungerer? Kjøper polet inn vin eller er det importører som gjør det? Hvordan er det med alkoholavgifter? Finnes det hemmelige utvalg? Kjenner du en som er rød og mørk? Så mange spørsmål. Her får du svar