Skrev av Per Mæleng, senior produktsjef i Vinmonopolet.

Komplisert vekstsesong

Årgang 2019 er utvilsomt en vellykket rød årgang i Bordeaux. Storheten i 2019 kom ikke av seg selv i form av en lang og ukomplisert vekstsesong. 2019 er en av disse årgangene der mye kunne gått galt om ikke værforholdene hadde spilt på lag når det var mest kritisk behov for det. Spesielt den godt plasserte nedbøren på ulike tidspunkter i vekstsesongen, særlig i juli og september, reddet vinmarkene fra alvorlig varmestress. Totalt sett var det 25 % mindre nedbør i 2019 enn for årgangsgjennomsnittet i Bordeaux.

2019 er, som for langt de fleste gode årganger i Bordeaux for tiden, en til dels svært varm og tørr årgang. Nedbørsmengdene var normale i perioden november 2018 til ut januar 2019, som er en avgjørende periode for å fylle opp grunnvannbassenget, for å stå godt rustet for det som i de senere årene har blitt den nye normalen i Bordeaux; en varm, tørr sommer og høst. Til gjengjeld ble februar og mars en god del tørrere enn i de senere årene.

Perioden april til blomstringen i den første uken av juni var preget av normale, mindre nedbørsmengder, med noen tilløp til lokal frost og hagl, men skadeomfanget var begrenset og vekket ingen bekymring verken på høyre eller venstre bredd. Kjølig vær mot slutten av blomstringen bidro til å redusere avlingen noe enkelte steder. Det var ingen plantesykdommer å snakke om eller bekymre seg for i denne perioden.

Les mer om fransk vin

Varm og tørr sommer

Perioden juni til de første dagene av september var tørre og varme, med tilløp til ekstrem varme sent i juni og juli. Temperaturer som stanget 40 grader økte risikoen for varmestress. Spesielt hetebølgen i fjerde uken av juli med temperatur på 40 grader over flere dager, ble krevende for vinstokkene.

Hadde de høye temperaturene vedvart, ville varmestress blitt et alvorlig problem, men kraftig og kjærkommen nedbør i slutten av måneden gjorde sitt til at vinmarkene kviknet til igjen. Tilsvarende skjedde i august og september. Nedbøren kom på akkurat riktig tidspunkter til å revitalisere vinmarkene og druene og modningen kunne ufortrødent fortsette. Nedbøren 22. september var viktig og bidro sterkt til å løfte 2019 til en betydelig årgang.

Årgangens vinstil

Det har aldri vært tvil om at 2019 er en meget god årgang i Bordeaux, men nå som vinen er på flaske, er det mulig å være mer presis når det gjelder å fastslå akkurat hvor god den er, hva slags stil årgangen har og hvor årgangen plasserer seg i serien av gode årganger som 2005, 2009, 2010, 2016 og 2018.

Typisk for årgangen 2019 er kvaliteten på frukten. Det skal godt gjøres å finne mer imøtekommende, presis og detaljert frukt enn det som preget den beste kvaliteten i årgang 2019. Det gjør vinene svært imøtekommende og inviterende og derved fristende å åpne tidlig.

Et annet typisk trekk for årgangen er den fete munnfølelsen, som nå feilaktig kan skape inntrykk av at vinene er mindre gode, seriøse og lagringssterke enn typisk mer harde årganger som 2005 og 2010. Vurdert mot tekniske data, burde derved tanninstrukturen oppleves som markant og dominant, men slik oppleves ikke vinene. Fedmen i frukten er nok en sterkt medvirkende årsak til at vinene oppleves slik nå. Teknisk er vinene produsert annerledes enn 2005 og 2010, noe som bidrar til å forklare hvorfor tanninene på tross av de tekniske analysene, oppleves som mindre iøynefallende harde.

Alkoholnivåene er høye, men ikke dramatisk høye, det aller meste er å finne et sted mellom 13 - 14,5 volumprosent. Vinene oppleves ikke som alkoholiske/preget av høy alkohol. Høye alkoholverdier har i Bordeaux ofte hatt sammenheng med lang hengetid og ofte mørk og kompakt frukt. Den stilen er ikke lenger foretrukket i Bordeaux. Trenden går nå i retning av høyere friskhet i frukten.

Kjellerarbeidet bidrar også til å underbygge trenden med høyere friskhet i vinene. Syrenivåene speiler den dimensjonen ved årgang 2019. Når det gjelder lagringskapasitet for 2019, er det ingen grunn til bekymring til tross for fedmen i strukturen og den imøtekommende og presise fruktigheten. Mange viner tilbyr allerede nå betydelig drikkeglede av de nevnte årsakene, men det hersker ingen tvil om at en lang rekke gode produsenter har laget vin som vil holde og utvikle seg positivt i mange tiår. 2019 ser ut til å kombinere tidlig drikkeglede samtidig som de vil belønne lagring av vinene fremover.

2019 har en god del til felles med den svært vellykkede 2016, men førstnevnte er endel rikere, frukten er fetere og tanninene større, fastere og noe mer grovkornet enn i årgang 2016.

De tørre hvite vinene er av mer varierende kvalitet, noe avhengig av hvordan vinmarkene taklet varmen i den lange og tørre sommeren og ikke minst når de enkelte eiendommer valgte å plukke, men det finnes også svært vellykkede eksempler på hvit bordeaux i 2019.