Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Varens vei til hyllene

samfunnsansvar-JordtilBord-med-tekst-handskrevet-Miss-Boo-nett.jpg

Hos oss kan du velge mellom mer enn 21 500 produkter, og vi lanserer nyheter seks ganger i året. Her kan du lese om hvordan varene velges ut og havner i våre hyller.

Tekst:
Vinmonopolet

foto

Foto:
Miss Boo

Vinmonopolets innkjøpsprosess er omfattende og grundig, og målet er at vi til enhver tid skal ha et bredt og markedsrettet sortiment. For å oppnå dette analyserer vi etterspørsel, trender i markedet og salgsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

 

Markedsrapport og lanseringsplan

Når vi har definert hvilke typer produkter vi er interessert i utarbeides åpne anbudsinnbydelser som rettes til våre leverandører - de drøyt 400 aktørene som har inngått grossistavtale med Vinmonopolet.

Se våre lanseringsplaner og markedsrapport.

Anbudsinnbydelsene er offentlig tilgjengelige i vår lanseringsplan som kommer to ganger i året. I planen presenterer vi hvilke typer produkter som skal kjøpes inn til basis- og partiutvalget for lansering i perioden seks til 12 måneder etter planens utgivelse, tidspunkt for når de skal lanseres, samt vurderingene som ligger bak. Målet med planen er å sikre et bredt sammensatt vareutvalg med god variasjon i pris, varetyper, land og stilretninger, for å dekke faktisk og forventet etterspørsel.

 

Sensorisk vurdering

Når vi mottar tilbud fra våre grossister vurderes produktene i blindsmaking av våre dommere i Sensorisk prøveinstans. De bedømmer de innkomne tilbudene ut fra kriterier som aroma, smak og farge, vurdert opp mot spesifikasjonen i forespørselen. Endelig avgjørelse om hvilke produkter som skal kjøpes inn tas på bakgrunn av en totalvurdering der sensoriske kvaliteter, pris og leveringsevne blir vurdert.

Vinmonopolet er akkreditert for sensorisk kvalitetstest av øl, vin og brennevin.


Tilpasset vareutvalg

Alle Vinmonopolets butikker har i dag et tredelt utvalg av varer. Butikkene har et fast sortiment styrt fra sentralt hold, men de har også et valgfritt sortiment og et lokalt sortiment. Til det lokale sortimentet kan butikkene fritt velge varer fra alle våre produktutvalg, også bestillingsutvalget. Dette gjør at hver butikk kan tilpasse sitt produktutvalg til lokal etterspørsel.

 

Vinmonopolets innkjøpsprosess og produktutvalg 

Vinmonopolet beslutter hvilke produkter som lanseres i basis- og partiutvalget. Grossistene styrer hvilke produkter som lanseres i bestillings-, tilleggs- og testutvalget. 

Alle produkter som selges via Vinmonopolet er fra leverandører som har inngått grossistavtale med Vinmonopolet (se oversikt over leverandører med grossistavtale helt nederst på denne siden).

Vinmonopolets innkjøpsprosess - enkelt forklart 

English version: https://www.youtube.com/watch?v=FZzchUrvgKw

Vinmonopolet har fem produktutvalg:

  • Basisutvalget
  • Partiutvalget
  • Bestillingsutvalget
  • Testutvalget
  • Tilleggsutvalget

Vinmonopolets produktutvalg, enkelt forklart 

English version: https://www.youtube.com/watch?v=pcV1IDk3UKs

 

Basis- og partiutvalget

Basis- og partiutvalget består av produkter innkjøpt av Vinmonopolet i henhold til fastsatt innkjøpsprosess og med utgangspunkt i halvårlige lanseringsplaner, samt produkter som har kvalifisert seg gjennom tilfredsstillende salg fra bestillings- eller testutvalget.

Vinmonopolet publiserer anbudsinnbydelser på Vinmonopolets Leverandørportal og grossistene leverer tilbud i henhold til fastsatte frister og rutiner. Alle godkjente tilbud blir prøvet blindt av Vinmonopolets sensoriske prøveinstans, hvor et panel av ekspertdommere objektivt og uavhengig vurderer hvor god overensstemmelse det er mellom tilbudet og den aktuelle spesifikasjon. Beslutning om kjøp foretas på bakgrunn av pris, sensorisk kvalitet og leveringsdyktighet i tråd med Forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v.

Nye produkter i basisutvalget er garantert salg i 12 måneder (introduksjonsmåneden + 11 måneder.) Partiutvalget er produkter som kjøpes inn i et begrenset kvantum. Disse produktene listeføres til partiet er solgt ut.

Vinmonopolet stiller visse krav til varene som lanseres i basis- og partiutvalget. De skal være på lager i Norge en måned før lansering, og i tillegg skal de være tilgjengelige i et kvantum som står i forhold til butikkategorien produktet skal lanseres i ved første leveranse.

 

Bestillingsutvalget

Vi har også en mengde varer tilgjengelig for alle våre kunder i det vi kaller bestillingsutvalget. Varene kan bestilles enten via butikk eller på vinmonopolet.no. Du velger selv om du vil hente varene på ditt Pol, hente de på Posten, eller få dem levert på døren.

Bestillingsutvalget er etablert for å fange opp det tilbudet av produkter som grossistene har på lager i Norge, men som ikke tas opp i basis-, parti- eller testutvalget.

Produktene skal være tilgjengelige på grossistens lager i Norge fra første dag i lanseringsmåneden og er underlagt samme leveringsvilkår som produktene i basis- og partiutvalget. Det er leveringsplikt på én flaske.

Produktregistreringen skjer via Vinmonopolets Leverandørportal i henhold til fastsatte frister. Produktene listeføres i nettbutikken, og kan velges ut til å være lagerført i enkelte butikker via butikkens lokale sortiment.

 

Tilleggsutvalget

Tilleggsutvalget består av øvrige produkter som grossistene kan tilby. Det stilles ikke krav til at produktene er på lager i Norge, og grossisten kan reservere seg mot å levere mindre partier. Produkter i tilleggsutvalget listeføres ikke i nettbutikken, men kan velges ut til å være lagerført i enkelte butikker via butikkens lokale sortiment. Produktregistreringen skjer løpende via Vinmonopolets Leverandørportal i henhold til fastsatte frister.

Se også informasjon om produkter til våre spesialbutikker.

 

Testutvalget

Vi har også en testordning der grossistene selv kan prøve sine produkter i det norske markedet. I 2015 ble det lansert 131 produkter i testutvalget. Over halvparten av disse kvalifiserte til basisutvalget ved endt testperiode.

Testutvalget er et selvstendig produktutvalg som har som formål å sikre markedstilgang for produkter som kan bli listeført i butikkene uten at Vinmonopolet har valgt å kjøpe inn produktet. 

Vinmonopolet fastsetter årlig et antall for lanseringer i testutvalget, og grossistene må selv melde sin interesse innen fastsatte frister. Vinmonopolet fordeler lanseringer og lanseringstidspunkt blant de grossistene som har vist interesse.

Når testperioden på 6 måneder (introduksjonsmåned + fem måneder) har utløpt forbeholder Vinmonopolet seg retten til å returnere ikke solgt kvantum for grossistens egen regning og risiko.

 

Nyhetslanseringer

Vinmonopolet lanserer nye produkter seks ganger årlig - i januar, mars, mai, juli, september og november. 

Ved hver nyhetslansering legges det spesiell vekt på produkter fra et bestemt land, et område eller en stilretning. Målet med fokusområdene er å styrke Vinmonopolets posisjon som faghandel, samt at kundene skal ha mange ulike og spennende produkter å velge mellom.

 

Hvor lenge kan et produkt være i salg?

Vinmonopolet benytter et rangeringssystem som baserer seg på solgte liter for å fastslå hvilke produkter som etter utløp av en fredningsperiode er aktuelle for videre listeføring i basisutvalget.

Rangeringssystemet bygger på produktgrupper som igjen er delt inn i prissegmenter. Hvert prissegment har et styringstall som er fastsatt av Vinmonopolet for å være det ideelle antallet produkter per segment. Rangering gjennomføres hver annen måned basert på siste seks måneders salg.

Rangeringssystemet gjelder ikke produkter i tilleggsutvalget. Minimumskravet for opprettholdelse av listeføring er registrert salg.

 

Butikkspesifikke sortiment

Vinmonopolets butikker er inndelt i syv kategorier. Kategoriseringen av den enkelte butikk er avhengig av forventet salg for det kommende år.

Hver butikk har et sortiment bestående av tre elementer: et fast basissortiment som er sentralt styrt, et valgfritt basissortiment, og et lokalt sortiment som settes sammen av den enkelte butikk basert på lokal etterspørsel. Lokalt sortiment kan bestå av varer fra alle produktutvalg.

 

Pris

Pris- og leveringsbetingelsene er i NOK DDP (Delivery Duty Paid). Dette innebærer at hver enkelt grossist bærer all risiko og kostnader forbundet med å bringe produktene frem til anvist sted på den enkelte butikks lager, inkl. tollbehandling, tollavgifter, skatter, merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer.

Vinmonopolet har full åpenhet rundt sin kalkyle for beregning av avanse og salgspris. Vinmonopolets kalkyle tar utgangspunkt i at det enkelte produkt skal bære sine egne kostnader og gi Vinmonopolet en rimelig fortjeneste.

Vinmonopolet avanse består av et fast påslag på NOK 8,90 per liter, samt 22 prosent av innkjøpsprisen eksklusive avgifter. Prosentsatsen reduseres gradvis når innkjøpsprisen eksklusive avgifter overstiger 80 kroner, og den samlede avanse vil maksimalt kunne utgjøre 110 NOK per enhet.

For spesialprodukter gjelder egne avansesatser. Det faste påslag er NOK 32 per liter, og den samlede avansen vil maksimalt kunne utgjøre 250 NOK per enhet. Endringen gjelder ikke øl. Spesialprodukter er knapphetsvarer som kun selges i enkelte, utvalgte butikker. Produktene har egen avanse siden det er forbundet betydelige ekstrakostnader med disse, blant annet gjennom høyere timeforbruk til blant annet vurdering og innkjøp, vareplassering og veiledning.

Les mer om priser og avgifter på varene vi selger her.