Sak 1 2017 (Symposium Wines AS)

Saken gjaldt klage over Vinmonopolets vurdering av tilbud i en anbudskonkurranse. Klageren mente Vinmonopolet hadde bygget på en uriktig tolkning av innkjøpsforskriften 

Sak 2 2017 (Gaia Wine & Spirits AS)

Saken gjaldt klage over strykning av et produkt fra basisutvalget. Klager anførte at produktet ikke hadde hatt tilstrekkelig varetilgjengelighet i måleperioden fordi flere butikker som inngikk i målegrunnlaget hadde hatt en tilgjengelighet under Vinmonopolets målsetting om 96 %. Klagenemnda kom til at verken den generelle tilgjengeligheten eller de individuelle variasjonene i tilgjengelighetsgrad ga grunnlag for å underkjenne beslutningen om strykning.

Sak 3 2017 (Selected Wine Partners AS)

Saken gjaldt klage over at to tilbud ikke gikk videre til prøving i sensorisk prøveinstans (SPI). Klager anførte at beslutningen om å ikke overføre produktene til SPI etter anbudskonkurranse med «skriftlig tilbud med prøving» førte til usaklig forskjellsbehandling. Det ble også anført at anbudsformen «skriftlig tilbud med prøving» måtte fjernes. Klagen førte ikke frem. 

Sak 4 2017 (Good Beverage)

Saken gjaldt klage over beslutning om ikke å overføre produktet Contino Reserva til basisutvalget. Produktet hadde som utgangspunkt solgt tilstrekkelig i måleperioden november 2016 til april 2017 til å kvalifisere til basisutvalget. Vinmonopolet besluttet å stryke 900 liter fra salgsmålingen. Strykningen var begrunnet med at det utfra opplysninger i en vinreportasje i Dagens Næringsliv fremgikk at 2009-årgangen som ble listeført i mars og april 2017 var vin av en annen kvalitet enn det som ellers ble tilbudt som Contino Reserva. Klagenemnda kom til at det ikke var grunnlag for å korrigere salgsmålingen på grunn av redaksjonell omtale i en vinreportasje og tok klagen til følge.

Sak 5 2017 (Good Beverage) - Begjæring omgjøring

Klagenemnda traff 24. oktober 2017 avgjørelse hvor Vinmonopolets besluting om ikke å overprøve produktet Contino Reserva ble opphevet. Vinmonopolet begjærte omgjøring av vedtaket fordi nemnda hadde lagt til grunn at Vinmonopolet ikke anførte at det forelå brudd på de generelle innkjøpsbetingelsene punkt 5.1. Begjæringen om omgjøring ble ikke tatt til følge.