Tilbake
Om ossBærekraft

Vår vesentlighets­analyse

Vinmonopolet ønsker å gjøre mest mulig innsats der vi har størst mulighet til å gjøre en forskjell.
Seks menn sitter under tak langs et bord med bunker av papirer foran seg, og glimt av trær i bakgrunnen.
Foto: Zuccardi Mendoza

Grunnlaget for bærekraftsarbeidet vårt

Vårt bærekraftsarbeid er basert på en analyse av hva som er viktigst for våre interessenter og på hvilke områder vi har størst innvirkning på bærekraftig utvikling.

Vesentlighetsanalysen ble oppdatert i 2021 i henhold GRI-standarden. Gjennom dybdeintervjuer med flere av Vinmonopolets interessenter ble relevante bærekrafttemaer vurdert etter konsekvens og sannsynlighet. Intervjuobjektene besto av interne og eksterne fagpersoner, som hver ble intervjuet innen sitt felt.

Vesentlighetsanalysen oppdateres jevnlig og gir oss en tydeligere strategisk retning mot FNs bærekraftsmål, klimamålene i Parisavtalen og krav i Eierskapsmeldingen.

Analysen består av seks vesentlige tema, noen mer omfattende enn andre.

Tegning av to personer med pratebobler over hodene.

Alkohol og samfunn

Vårt samfunnsoppdrag står helt sentralt, også i arbeidet med bærekraft. Tema «alkohol og samfunn» handler om hvordan varene vi selger, kan påvirke kundene våre. Derfor jobber vi for å:

 • Begrense skadevirkningene av alkohol
 • Sikre at produktene vi selger er trygge

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Tegning av en mann og en dame som smaker på vin.

God og inkluderende arbeidsplass

Motiverte og faglig dyktige ansatte er avgjørende for å være en attraktiv arbeidsplass og for å gi god veiledning til våre kunder. Vi satser derfor spesielt på:

 • Kompetanseutvikling

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Tegning av et håndtrykk og et dokument.

God forretningsetikk

Vinmonopolet er en ansvarlig samfunnsaktør. Vi behandler våre leverandører likt, jobber aktivt imot og har nulltoleranse for korrupsjon.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Tegning av en dame med drueklaser og to to hender som former et hjerte.

Anstendig arbeid

Vinmonopolet er opptatt av at mennesker i vår leverandørkjede skal jobbe under anstendige forhold. Det er spesielt noen risikoer i vår bransje som vi jobber målrettet med:

 • Helse og sikkerhet
 • Diskriminering, vold og trakassering
 • Tvangsarbeid og utnyttelse av sårbare grupper
 • Arbeidernes mulighet til å fremme bekymringer på arbeidsplassen

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Tegning av to flasker på en gammeldags vekt, der en flaske er tyngre enn den andre.

Smarte miljø- og klimaløsninger

Vinmonopolet har som mål å redusere våre klimagassutslipp med 55 % innen 2030. Det vil kreve mye av oss. Områder vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell innen er:

 • Biomangfold
 • Klimagassutslipp
 • Materialbruk
 • Vannforbruk

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Tegning av flakser, en mann og en notatblokk, og Vinmonopolets merke for bærekraft.

Bærekraftig forbrukeradferd

Vi ønsker å legge til rette for at kundene kan ta bærekraftige valg når de handler hos oss. Derfor jobber vi for å sikre god opplæring av egne ansatte innen bærekraft, kommunisere tydelig i våre kanaler og ha et relevant utvalg av bærekraftige produkter i vårt sortiment.

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Illustrasjoner: Bjørn Brockmann