Tilbake

Etisk handel

Arbeidet med etisk handel i Vinmonopolet handler om at du skal være trygg på at varen du kjøper hos oss er produsert under gode arbeidsforhold.
Etisk.jpg
Foto: Bjørn Brochmann

Mange mennesker over hele verden jobber daglig med produksjon av varene du finner i Vinmonopolets hyller. Vi er opptatt av at disse menneskene skal jobbe under anstendige forhold hvor grunnleggende menneskerettigheter og arbeidslivstandarder er ivaretatt. Stort sett er arbeidsforholdene bra, men ikke overalt. Vi jobber for å bedre arbeidsforholdene der utfordringene er størst. 

FNs bærekraftmål 8

Som en stor innkjøper har Vinmonopolet mulighet til å påvirke arbeidsvilkår i positiv retning. Vårt arbeid bygger opp under FNs bærekraftmål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi legger spesielt vekt på punkt 8.7 om å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, samt punkt 8.8 om å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Vi erkjenner at arbeidsforholdene ikke er som slik de burde være, alle steder i vår leverandørkjede. Vår målsetning er å bidra til forbedringer, enten ved å løfte enkeltprodusenter opp på et godt nivå eller heve større deler av industrien. Dette være seg innen et geografisk område, som for eksempel Western Cape i Sør-Afrika, eller innen et sentralt tema i vår Code og Conduct - for eksempel å motvirke moderne slaveri.  

Vi jobber for:

  • At alle arbeidere har arbeidsforhold som er i tråd med internasjonale konvensjoner
  • At det ikke oppstår brudd på menneskerettigheter i vår verdikjede
  • Å være ledende, innovative og utfordre etablert praksis