Tilbake
Om ossSamfunnsoppdrag

Slik jobber vi for å sikre ansvarlig salg

Gjennom ansvarlig salg bidrar Vinmonopolet til å begrense skadevirkningene av alkohol for den enkelte og i samfunnet.
ansvarlig-salg.jpg

Vi jobber med å sikre ansvarlig salg på følgende måter:   

Hindre salg til mindreårige 

Du må ha fylt 18 år for å kunne kjøpe øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22  prosent, og 20 år for å kjøpe brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 prosent eller mer. 

Grunnen til at vi har aldersgrenser er for å beskytte barn og unge mot skadevirkningene av for tidlig og for stort alkoholkonsum. Studier viser at hjernen utvikles helt fram til man er i 25-årsalderen, og alkohol kan påvirke denne utviklingen. Lav debutalder for drikking henger sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i voksen alder. 

Det å drikke alkohol gjør også ungdommer mer utsatt for farer, ulykker og overgrep fordi man vurderer risiko dårligere når man er full. Man kan også miste hemninger og gjøre ting man kan angre på. Fulle ungdommer er rett og slett svært sårbare.

Se hvor mange som viser leg på polet

Hindre langing

Langing betyr å kjøpe eller gi alkohol til personer som ikke er gamle nok til å kjøpe selv. Ifølge norsk lov er det ulovlig å kjøpe alkohol til mindreårige. 

Vi avviser alle kjøp hvor det er en reell mistanke om langing, uansett om du er forelder, storebror eller kompis. Dette gjør vi for å hindre at mindreårige får tak i alkohol.

Les om kampanjene våre

Hindre salg til berusede

For å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk nekter vi salg av alkohol til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Dette omfatter ikke bare påvirkning av alkohol. Når graden av ruspåvirkning øker blir du mer kritikkløs og risikovillig, og da kan alkohol bidra til å forverre tilstanden. 

Opplæring og trening

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal avvise kunder som er beruset, eller kunder man mistenker kjøper til en mindreårig. For å gjøre butikkansatte tryggere i slike situasjoner trenes ekspeditørene jevnlig på alderskontroll og å håndtere situasjoner med langing. Det gjør vi blant annet gjennom interne kampanjer, bruk av filmer, spill og treningskort.

Eksterne samarbeidspartnere som leverer ut varer til kundene våre får også tilpasset opplæring for å sikre ansvarlig salg.